【ag亚游官网】6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位

1.2070 

本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。

美元指数 

1366.05

0.7759

美元/加元

1.0810 

0.8295

1.2362 

0.9186

0.9953

112.13

1317.79

支撑位

国际现货黄金 

1375.31

支撑位 

支撑位

1.0055

1300.00

1.3411

0.7500

0.9867 

1305.00

We want
you!2016首届中国波特菲勒奖评选正式开始!基金、保险、券商等金融机构资管能力孰优孰强?请点击【投票】,选出你心中的最强机构!

87.00

【ag亚游官网】6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位。美元/日元 

1.3763

97.85 

1.2160

1.0726 

阻力位

98.06

1320.00

107.23 

1.3000

0.7633

0.8135

1271.88 

1.4420

1276.16

91.40

0.9996

1.2163

0.9973

0.7750

1.2420 

0.8100

阻力位 

阻力位

1.3438 

支撑位

0.7485 

1.3456

98.27

支撑位

102.77

阻力位

阻力位 

0.9590

支撑位 

104.12

0.9778 

国际现货黄金

美元/瑞郎 

支撑位

103.53

0.7700

104.59

0.9230

1.1020 

105.52

英镑/美元 

阻力位

1.3469 

美元/瑞郎

1264.11

欧元/美元

105.65

1.2890

支撑位 

0.9887

0.7559

1.2205

0.7707 

91.00

ag亚游官网,杻轴支撑阻力位请点击这里

澳元/美元

106.71 

1.2246

99.10

英镑/美元

支撑位 

支撑位

1.1993 

1.2412

1.0871 

1.4344

1.3516 

0.8164

  原标题:6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位

1.2600

阻力位 

106.50

99.31

1350.00

1260.62

美元指数

阻力位 

87.62

0.7532 

88.00

1.0845 

0.7630

103.90

0.9733

0.7680 

阻力位

支撑位 

108.80

美元/加元 

1.2555

0.9910

93.25

阻力位 

1.2057

进入【新浪财经股吧】讨论

1.2760

1.3295 

1285.00

澳元/美元 

1.3678

阻力位 

美元/日元

1239.80 

支撑位

106.02 

0.8885

阻力位 

阻力位

0.7466 

支撑位

1279.65

1.2886

1.2316 

1.4145

  本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。

88.24

支撑位 

105.00

支撑位 

0.9470

1.0932

92.64

欧元/美元 

110.50

1.3353

1.2918

1.0967 

0.9000

支撑位 

1.4277

1256.34

杻轴支撑阻力位请点击这里

99.62

1.3000

1.0993 

111.60

1.2116

阻力位

1.3261 

1.1920

100.32

1.3600

阻力位 

1336.00

0.9887

1.2091

98.58

阻力位

1.2239

1.1937 

1.3322 

相关文章